"ורבים מעמי הארץ מתייהדים" – מרדכי היהודי פרץ את חומת הגיור?

שיתוף ב facebook
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email
שיתוף ב print

"ורבים מעמי הארץ מתייהדים" – מרדכי היהודי פרץ את חומת הגיור?

הרב חיים אמסלם, יו"ר תנועת 'עם שלם' וקרן 'זרע ישראל'

הסיפור המדהים של מגילת אסתר מתאר את העליות והמורדות במצבו של עם ישראל. המן מבקש להשמיד, להרוג ולאבד את העם המפוזר והמפורד. הוא מזהה את חולשת העם לאחר חורבן הבית וגלות בבל ומבין כי בנקודת השפל הזו ניתן להשמיד אותו. אך כידוע הדברים מתהפכים. אסתר עולה לגדולה ומצליחה יחד עם מרדכי לסכל את הגזירה. מצב היהודים משתנה והם נקהלים ועומדים על נפשם. כאן מגיע גם מפנה ביחס לעמים אליהם. מרצון עז להשמיד אותם שמתבטא בדברי המן עם שיתוף פעולה מלא מצד אחשוורוש ובניסיון בפועל של עמים שונים להילחם ביהודים, מתבצע מהפך שבסופו המגילה מציינת כי "רבים מעמי הארץ מתייהדים". כלומר לא רק שיש לגויים הערכה וכבוד לעם היהודי, אלא רצון להיות חלק ממנו ולהתגייר.

השאלה כמובן איך הדבר הזה קרה בפועל? כיצד רבים מעמי הארץ החליטו להתגייר ובפועל איך עשו זאת? במושגים של ימינו, כאשר הגיור הוא תהליך ארוך וקשה שרק מעטים צולחים, זה נראה בכלל כמו מדע בדיוני.

נראה שיש דעות שונות לגבי מהות התייהדותם של אותם רבים מעמי הארץ. רש"י כותב שמדובר על גיור ממש, אך פרשנים אחרים מנסים לומר שמדובר רק על סוג של השתייכות למחנה ורצון להיות 'פרו-יהודים'. בגמרא ביבמות (דף כ"ד ע"ב) אומר ר' נחמיה: "אחד גירי אריות ואחד גירי חלומות ואחד גירי מרדכי ואסתר, אינם גרים". כלומר לדעת ר' נחמיה כל מי שמתגייר בגלל סיבה מסוימת כמו פחד, כפי שהיה בימי מרדכי ואסתר, הגיור שלו לא תופס. אך בהמשך מבואר כי ההלכה היא שבדיעבד "כולם גרים", גם אלו שבאו בגלל סיבה מסוימת. מכאן ניתן ללמוד שמדובר היה בגיור של ממש.

התוספות ניסו לברר מה היתה הפרוצדורה אותה עברו כל אותם גרים שהגיעו בהמוניהם גם בתקופת דוד ושלמה וגם בתקופת מרדכי ואסתר. לדברי התוספות אותם גרים "מעצמם נתגיירו". כלומר הם לא עברו תהליך בו התייצבו לפני בית דין, קיבלו את המצוות וטבלו במקוה. אלא החליטו בעצמם שמעכשיו הם יהודים ונוהגים כיהודים. כלומר באותה תקופה ניתן היה להצטרף ליהדות גם על ידי החלטה אישית שמעתה אני חלק מהעם היהודי ונוהג במנהגיו. דברים דומים ניתן לראות גם בגיורה של רות המואביה.

בסוף המגילה (פרק ט', פסוק כ"ז) מובא כי "קימו וקבלו היהודים עליהם ועל זרעם ועל כל הנלוים עליהם ולא יעבור, להיות עושים את שני הימים האלה ככתבם וכזמנם". ליהודים ולזרעם הוסיפה המגילה גם את כל הנלוים עליהם. כלומר כל אותם רבים מעמי הארץ שהתייהדו, הצטרפו דה פקטו לעם ישראל ונכנסו תחת הקבלה שקיבלו היהודים לעשות את ימי הפורים ואת מנהגיהם, כעין עדות על הצטרפותם הכנה לעם היהודי.

ניתן לומר עוד כי לא בכדי ציינה המגילה כי רבים מעמי הארץ מתייהדים עוד בטרם המלחמות שניהלו היהודים כנגד שונאיהם ותליית בני המן שהובאו מיד לאחר מכן. אותם עמי הארץ שהתייהדו הצטרפו אל היהודים במלחמתם באויביהם, השתתפו בצרתם והיו חלק בלתי נפרד מהכוח הלוחם.

בימינו רבים תוהים ושואלים על הדרך הנכונה להצטרף לעם היהודי. ברור כי בתקופת המקרא ולפני כתיבת התלמוד דרכי ההצטרפות לעם היהודי לא היו מוגדרות, שעיקרן רצון עז להיות חלק מהעם, להשתתף בצרתם ומוכנות לנהוג במנהגיהם. התלמוד עצמו כבר עשה סדר בדבר כלשונו ביבמות (כז ע"א) "תנו רבנן: גר שבא להתגייר בזמן הזה וכו' " ומפרט את כל ההליך שעל הגר לעבור על מנת להתגייר. אך המהות לא השתנתה. העיקר הוא הרצון להצטרף לעם היהודי, להיות עמו בצרה וללחום עמו בצבא ולנהוג כפי שהוא נוהג. כאשר היסוד המהותי הזה מתקיים, ניתן וצריך להעביר את הבא להתגייר את התהליך ההלכתי- מילה, טבילה וקבלת מצוות ולהשלים את רצונו בגיור.

אני יודע כי כדי שתפיסה זו תקנה שביתה בליבם של האחראים על הגיור במדינת ישראל, יש צורך ב"נהפוך הוא" ממש. כאשר הגישה היום היא בדיוק הפוכה ונותנת דגש עצום על פרוצדורה קשה ומסובכת במקום לתת את עיקר הדגש על הרצון של המתגייר להיות חלק מהעם היהודי. אבל ודאי שאין אנו מתייאשים. נמשיך להוכיח זאת בכל הזדמנות עד שיבוא השינוי המיוחל במהרה בימינו אמן.

 

הוסף תגובה

SHARE THE WORLD:

שיתוף ב facebook
Facebook
שיתוף ב twitter
Twitter
שיתוף ב linkedin
LinkedIn
שיתוף ב google
Google+

אנא הזינו את המייל שלכם

כדי להוריד את הקובץ

‏‎Gilberto Venturas‎‏ ‏‎(Rabino Ventura)

Prof. David Passig

Prof. David Passig is a futurist, lecturer, consultant and best-selling author who specializes in technological, social and educational futures. He holds a Ph.D. degree in Future Studies from the University of Minnesota, Twin Cities, USA. Prof. Passig is an Associate Professor at Bar-Ilan University (BIU), Ramat-Gan, Israel, in which he heads the Graduate Program in Communication Technologies as well as the Virtual Reality Lab. Prof. Passig has consulted for many corporations as well as public and private sector institutes. He is the chair in one of his own FutureCode Ltd., which develops and employs tool-kits of computerized Futures methods in decision making processes. He is a co-founder of ThinkZ, Ltd., which develops IoT technologies. He has consulted in Israel, Asia, Europe South and North America. He has served as the chief advisor to the Commissioner for Future Generations in the Israeli Parliament. Among his many activities, he is a member of the Israeli National Council for Research & Development. His bestseller books are: “The Future Code,” “2048” and “Forcognito – The Future Mind”. Each has received Israel's coveted Gold Book Award www.thefuturecode.com.

After filling in your details, an invitation will be sent to you by email