פסק הלכה מדהים מאת הרב חיים אמסלם לשעת הדחק וזמן פיקוח נפש

Share on facebook
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

פסק הלכה מדהים מאת הרב חיים אמסלם לשעת הדחק וזמן פיקוח נפש:

בזמן מגפת הקורונה בגלל חשש פיקוח נפש לחייהן של הנשים הטובלות במקוואות, מותר להן לטבול באמבטיה ביתית גדולה (40 סאה כפי השיעור ההלכתי = כ330 ליטר מים) ויותר מכך כמובן בג’אקוזי או בריכה ביתית ובתנאי שכל גוף הטובלת נכנס במים.

הרב חיים אמסלם מסביר כי הוא מסתמך על גדול רבני מרוקו הרב שלום משאש מי שהיה רבה של ירושלים הקודם. שהתיר טבילה באמבטיה בשעת הדחק.

והרב אמסלם מסביר:

יש שתי בעיות הלכתיות עצומות שבגללן נשים חייבות לטבול במקווה:
א כמות מים של 40 סאה שזה כמעט 350 ליטר.
ב המים צריכים להיות מים שאינם שאובים, כלומר לפי התפיסה המקובלת, לא מים מהברז. אלא מי גשמים וכדומה.

הרב אמסלם מסתמך על חכמי מרוקו שהחשיבו את מי הברזים כמים שאינם שאובים, אלא כמי מעיינות.
צריך להזכיר: בלא טבילה במקווה אסור כל מגע בין אישה לבעלה.

על פי הרב אמסלם חשיבות מצוות עונה ופריה ורביה, כלומר חשיבות שימור מערכת היחסים בין בני הזוג היא כה גדולה עד שיהושע בן נון נענש כיוון שלילה אחד ביטל את עם ישראל מפריה ורביה.
וחשיבות פוסק ההלכה למנוע איסורי תורה בכל מחיר הוא מה שעמד לנגד עיניו.
פסק ההלכה פורסם בימים אלו כמחקר הלכתי רחב בשם ״ובחרת בחיים״ על הפסק חתמו שלשה רבנים פוסקי הלכה.

הרב אמסלם הדגיש שהפסק לא מיועד לחרדים כמובן, אלא לציבור המסורתי הרחב.

See Also​

Leave a Replay

SHARE THE WORLD:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on google
Google+

‏‎Gilberto Venturas‎‏ ‏‎(Rabino Ventura)

Prof. David Passig

Prof. David Passig is a futurist, lecturer, consultant and best-selling author who specializes in technological, social and educational futures. He holds a Ph.D. degree in Future Studies from the University of Minnesota, Twin Cities, USA. Prof. Passig is an Associate Professor at Bar-Ilan University (BIU), Ramat-Gan, Israel, in which he heads the Graduate Program in Communication Technologies as well as the Virtual Reality Lab. Prof. Passig has consulted for many corporations as well as public and private sector institutes. He is the chair in one of his own FutureCode Ltd., which develops and employs tool-kits of computerized Futures methods in decision making processes. He is a co-founder of ThinkZ, Ltd., which develops IoT technologies. He has consulted in Israel, Asia, Europe South and North America. He has served as the chief advisor to the Commissioner for Future Generations in the Israeli Parliament. Among his many activities, he is a member of the Israeli National Council for Research & Development. His bestseller books are: “The Future Code,” “2048” and “Forcognito – The Future Mind”. Each has received Israel’s coveted Gold Book Award www.thefuturecode.com.

After filling in your details, an invitation will be sent to you by email