הרב עידו פכטר

הגיור בימינו – קבלת מצוות

פולמוס גדול מתנהל בימינו בשאלת קבלת המצוות בגיור.

הפולמוס הוא בעיקרו הלכתי אך הוא הוטען במטען פוליטי בעקבות יוזמה שביקש לקדם סגן השר לשירותי דת, מתן כהנא, להענקת סמכות לגייר לרבני ערים. למרות שרבני ערים מוסמכים על ידי הרבנות הראשית לישראל, הרבנים הראשיים חששו מהסתמכות של חלק מהם על דעות מקילות בנושא קבלת המצוות.

אבקש לעסוק בעניין העקרוני. עד כמה יש להקפיד בנושא קבלת המצוות בתהליך הגיור?
האם, כפי שסוברים רבנים חשובים כמו הרב מלמד והרב אמסלם, ניתן להסתפק באורח חיים מסורתי של המתגייר לאחר גיורו?
שאלת הגיור היא מראה לשאלת הזהות היהודית שלנו בעיני עצמנו. לכשנברר את טיבה של זהותנו היהודית וגדריה, נוכל לקבוע גם את דרך ההצטרפות לזהות זו.

השאלה אינה רק מה עובר המתגייר בטקס הגיור, אלא בעיקר כיצד אנו מעוניינים שיחיה לאחר הגיור. עד כמה קיום מצוות הוא מרכיב מרכזי בזהותנו היהודית כיום?
ברור ששמירת מצוות היא חלק מרכזי בזהותנו היהודית. המצוות הן ביטוי למורשת היהודית וגם לייעוד שלנו כעם יהודי. הן מה שמייחד אותנו מבין שאר העמים ושומר עלינו כקולקטיב גם מחוץ למולדתנו. אין פשר לגיור שאיננו מסתמך על קבלת מצוות ונאמנות לעיקרי המסורת היהודית, כמו כשרות, שבת וחגים, ועוד.
אבל, באיזו מידה נדקדק עם המתגייר בעניין קיום המצוות? האם נדרוש שיידע להקפיד על כלי שני בשבת? דיינים רבים מצפים להביא את המתגייר לקיום מצוות מקסימלי, עד לפרטי פרטיה של ההלכה.

השאיפה היא להביאו לאורח חיים דתי אדוק, כמו-חרדי. אם זו הגדרתנו לזהות יהודית, הרי שבהחלט הגיוני לצפות זאת מן המתגייר, גם אם בפועל רוב עם ישראל לא חי כך. לגיטימי שהדרישות מן המתגייר יהיו חמורות יותר מאורח החיים היהודי שקיים בפועל.
אבל, זה בלתי אפשרי שכל העם היהודי ישמור על כל ההלכה לפרטי פרטיה. מעולם לא היתה מציאות כזו. ציבור הוא מטבעו מגוון. תמיד היו כאלה שהקפידו יותר וכאלה שהקפידו פחות.
גם בתקופת המשכן והמקדש היה את שבט לוי, שהתמסר לעבודת הא- לוהים, והיו שבטים אחרים שפחות עסקו בכך. וכך חיו יהודים לאורך שנים. תמיד היו עמי ארצות ותלמידי חכמים, חסידים ופשוטי העם.

הקיום היהודי שאימצה החברה האורתודוקסית החרדית דגלה באופן מוצהר בהתבדלות, בהגבהת חומות הדת, ובאורח חיים כיתתי, השומר על אחידות מוקצנת. קיום זה חורג מהקיום היהודי ההיסטורי ואי אפשר לצפות שיהיה נחלת כלל עם ישראל כיום.
במפגש עם העולם המודרני ועם מדינת ישראל, ברור שעל הקיום היהודי האורתודוקסי להפוך לעשיר ומגוון יותר ולקיים רצף הלכתי רחב בתוכו.
אל המציאות הזו עלינו לכוון את המתגיירים. לדרוש מהם לאמץ אורח חיים אורתודוקסי מחמיר, עד לפרטי פרטיה של ההלכה, זו דרישה שאינה ריאלית וגם לא הוגנת. מי שמעוניין בכך, כמובן שרשאי לחיות כך; אבל הציפייה הראשית מהמתגיירים לא אמורה להיות כזו. יש לצפות מהמתגיירים לקיים אורח חיים מסורתי, שבו הם מקיימים את הבסיס המוצק של ההלכה היהודית, המשותפת לכלל העם.

את ההכרעה על מידת ההקפדה של כל פרטי ההלכות יש להותיר בידם לאחר הגיור, כפי שכל אחד מאתנו מחליט כמה להקפיד ולהחמיר בהלכות. אין הדבר נובע מזלזול בחשיבותם של פרטי ההלכות, אלא מההכרה שיש צורך בהלכת רצף, שתותאם למגוון האנושי שקיים בנו.

רב ד"ר עידו פכטר, נאמני תורה ועבודה, מייסד תנועת תכלת-יהדות של השראה

-idopachter@gmail.com-

(המאמר מקור פורסם בעיתון ״שבטון״ פרשת קורח – כ״ז סיוון תשפ״ב)

הוסף תגובה

SHARE THE WORLD:

Facebook
Twitter
LinkedIn

אנא הזינו את המייל שלכם

כדי להוריד את הקובץ

‏‎Gilberto Venturas‎‏ ‏‎(Rabino Ventura)

Prof. David Passig

Prof. David Passig is a futurist, lecturer, consultant and best-selling author who specializes in technological, social and educational futures. He holds a Ph.D. degree in Future Studies from the University of Minnesota, Twin Cities, USA. Prof. Passig is an Associate Professor at Bar-Ilan University (BIU), Ramat-Gan, Israel, in which he heads the Graduate Program in Communication Technologies as well as the Virtual Reality Lab. Prof. Passig has consulted for many corporations as well as public and private sector institutes. He is the chair in one of his own FutureCode Ltd., which develops and employs tool-kits of computerized Futures methods in decision making processes. He is a co-founder of ThinkZ, Ltd., which develops IoT technologies. He has consulted in Israel, Asia, Europe South and North America. He has served as the chief advisor to the Commissioner for Future Generations in the Israeli Parliament. Among his many activities, he is a member of the Israeli National Council for Research & Development. His bestseller books are: “The Future Code,” “2048” and “Forcognito – The Future Mind”. Each has received Israel's coveted Gold Book Award www.thefuturecode.com.

After filling in your details, an invitation will be sent to you by email