הרב אמסלם

כשההיסטוריה בגיור מפריעה למחמירים

ידוע ומפורסם לכל מי שמצוי בנושא הזהות היהודית, איך כל העולם הדייני והרבני היה מגייר עד לפני כחמישה עשורים, הרי מתמיד העליה וקיבוץ הגלויות הביאו בכנפיהם הרבה דורשי גיור אשר מסיבות רבות אי אפשר היה להשאיר אותם בגויותם, גם אילוצי הקהילות בעולם, אילצום לקבל לגיור לא פעם גם גיורים מפוקפקים, ובלבד להציל משפחה שלמה מהיטמעות בין הגוים, וכלשון הפוסקים "שלא תנעל דלת בפני גרים".

כך פעלה הרבנות הראשית לישראל בכל שנותיה, בסמכות וברשות, הגדיל לעשות לשעה ולדורות מרן הרב עוזיאל, שכתב והורה לשואלו דבר, ש"מותר ומצוה לקבל גרים וגיורות גם אם אנחנו יודעים שלא ישמרו מצוות", והביא ראיות ונימוקים "שאין תנאי קיום המצוות מעכב אפילו לכתחילה", ועל פיו פעלו.

בדור המשובש שלנו לא רק שמנסים לעוות ולסלף דברים פשוטים וברורים הכתובים שחור על גבי לבן, המהדרים מציגים את דעתו של גאון ישראל זה "כדעת יחיד" שאין לה מקום, הנה עוד סילוף! שהרי על פיו ועל פי דרך זו פעלו מרבית קהילות ישראל בכל העולם.

הם עמדו על עיקר אחד מרכזי שהמתגייר, מתכוין באמת ובתמים להצטרף לעם היהודי לכל חייו, ויעבור את כל הפרוצדורה ההלכתית על ידי בית דין כשר, בקבלת המצוות, במילה, וטבילה, כדין.

כשהיה ברור שהמתגייר לא ימשיך את חייו בחיי גויות, והדבר הזה נתון כמובן לשיקול והחלטת בתי הדין.

כך גיירו בכל ארצות צפון אפריקה בהוראת רבניהם. כך גיירו גם בארופה למרות שחלק מהרבנים לא אהבו דרך זו, כך מעידים כל רבני אמריקה עוד מלפני השואה שהם מגיירים, כך עשתה הרבנות הראשית לישראל.

את כל זה משכיחים, מסתירים, ומנסים להכחיש.

ולא עוד אלא הגיור בזמננו הוא הרבה יותר הלכתי, שהרי המתגיירים בארץ ישראל, מתגיירים בקלות לחיי מסורתיות, בעיקר לאותה מסורתיות ספרדית שממנה צמחו יראים ושלמים, אוהבי תורה ומכבדיה, אמוניים, ובעלי מעשים טובים, והלואי שכולם יהיו כאלה.

כל מי שאומר אחרת מסלף, ומגלה בורות הן בהסטוריה והן בהלכות גיור, ומי לנו מרבננו הנאמנים, אשר קטנם עבה ממתני חכמי הזמן, אשר אינם חכמים לראות את הנולד, ונזונים מלבלרים ונערים ועתונאים אשר ימינם ימין שקר, מלאה שוחד, ואינטרסים למיניהם.

הבעיה היא שהגורמים האנטי ציוניים סוחפים את כל התמימים לסוגיהם, להרס העם היהודי, לאיבוד חלקים ממנו, מ"זרע ישראל", מרבים את התבוללות, מרבים איבה בין הנידחים מלהתגייר לבין העם היהודי, וגורמים חילול השם.

מה אתם רוצים מחייו של העם היהודי? דרככם היא חומרה שלא במקום ובזמן, רוב הציבור רואה בה גזרה שאינו יכול לעמוד, ואינו מקבלה, כפיתם עצמכם על הרוב בכוח הפוליטיקה, ואותה פוליטיקה נהפכה כעת כחרב פיפיות נגדכם, חידלו מהפוליטיקה, ולכו ללמוד מה עשו גדולי ישראל בפועל, כשראו את הצורך הלאומי בלגייר, ולקרב את כל זקוקי הגיור, "אל תהיה צדיק הרבה" נאמר, היהדות לא תסלח לכל אלה שגורמים לדלדולו של העם, ולחומרות שלא במקום.

 

הוסף תגובה

SHARE THE WORLD:

Facebook
Twitter
LinkedIn

אנא הזינו את המייל שלכם

כדי להוריד את הקובץ

‏‎Gilberto Venturas‎‏ ‏‎(Rabino Ventura)

Prof. David Passig

Prof. David Passig is a futurist, lecturer, consultant and best-selling author who specializes in technological, social and educational futures. He holds a Ph.D. degree in Future Studies from the University of Minnesota, Twin Cities, USA. Prof. Passig is an Associate Professor at Bar-Ilan University (BIU), Ramat-Gan, Israel, in which he heads the Graduate Program in Communication Technologies as well as the Virtual Reality Lab. Prof. Passig has consulted for many corporations as well as public and private sector institutes. He is the chair in one of his own FutureCode Ltd., which develops and employs tool-kits of computerized Futures methods in decision making processes. He is a co-founder of ThinkZ, Ltd., which develops IoT technologies. He has consulted in Israel, Asia, Europe South and North America. He has served as the chief advisor to the Commissioner for Future Generations in the Israeli Parliament. Among his many activities, he is a member of the Israeli National Council for Research & Development. His bestseller books are: “The Future Code,” “2048” and “Forcognito – The Future Mind”. Each has received Israel's coveted Gold Book Award www.thefuturecode.com.

After filling in your details, an invitation will be sent to you by email