הרב שאול דוד בוצ'קו

תגובה למאמר "פסיקת הלכה בגיור" דעת יחיד בשעת הדחק

שיתוף ב facebook
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email
שיתוף ב print

בס"ד
כוכב יעקב, ערב ראש חודש אלול תשפ"ב
לכבוד מערכת אמונת עיתיך

שלום וברכה.
הנדון: תגובה למאמר "פסיקת הלכה בגיור" דעת יחיד בשעת הדחק (אמונת עיתיך 136 עמוד 97).

הרב אורי בצלאל פישר שיחי', התייחס במאמרו למקילים בעניין גיור, ושם כתב כי לדעתו הם מסתמכים על דעת יחיד. ומתוך כך, האריך להוכיח במאמרו, שהכלל המתיר לסמוך על דעת יחיד בשעת הדחק, מצומצם ואינו שייך לכל שעת הדחק, הלכך אין להקל בענין הגיורים.
לפי דעתו, המקילים בגיור מסתמכים על דעת יחיד לפיה ניתן לגייר אף ללא קבלת מצוות, וכפי שכתב בסיכומו "לדעתי אין באמת דעה שסוברת שאפשר לגייר בלי קבלת מצוות." נמצא כי לדעתו אין בכלל דעה כזאת, ואף אם ישנה, הרי זו דעת יחיד, ואין להסתמך עליה.
מדבריו נראה, שהתעלם לחלוטין ממה שטענו החכמים המקילים בגיור, שהם האריכו להסביר, כי אינם מגיירים ללא קבלת מצוות. ומלבד זאת לדעתם, סומכים המה על רוב הפוסקים, ראשונים ואחרונים. ואף כי אפשר כמובן לחלוק על קביעתם זו, אבל הדיון על העיקרון אם ניתן לסמוך על דעת יחיד בשעת הדחק, אם לאו הוא שגוי ומוטעה מעיקרו. כי המבקש לחלוק על המקילים, לא טוב עושה כשמתמקד בנקודה זו, כפי שמיד אבהיר.
הרב חיים אמסלם שליט"א פירט בספרו הנפלא "זרע ישראל" את שיטות הראשונים והאחרונים (עמוד שפב), ובמסקנתו העלה כדלהלן:
ארבע הנקודות המהותיות לעניין הגיור המוסכמות לשיטות רוב ככל הפוסקים:
1. המתגייר צריך לקבל עליו עול מצוות.
2. צריך להיות ברור שרצונו האמיתי להיות "יהודי" על ידי האמונה ביחוד ה' ואיסור עבודה זרה והתרחקות וכפירה בדת הקודמת לגמרי, וקבלת מקצת מצוות התורה מה"קלות" ומה"חמורות" ושכרן ועונשן שהודיעוהו הבית דין.
3. אין הכרח שנבין בזמן הגיור שמתכוון לקיים את הכל, ואין צריך שיתחייב בפירוש לכך.
4. אם ניכר שאינו מתכוון לקיים מצוות כלל ועיקר (כגון שהוא גר בקיבוץ חילוני וימשיך לחלל שבת ולאכול טריפות וחמץ בפסח ויהיה כמנהגו מאז קודם גיורו) אין לגייר אותו.
ברור איפה מדבריו שאין לגייר ללא קבלת מצוות. ואף שהרחיב להוכיח בספרו כי לרוב השיטות אין קבלת המצוות מעכבת בדיעבד, הרי הסיק למעשה כי אין להתרחק כהוא זה ממנהג הדורות, ולכן יש לדרוש מן הנוכרי קבלת מצוות בעת הגיור.
נמצא כי אינו מתבסס על דעת הט"ז הסובר שמותר בשעת הדחק לסמוך על שיטת יחיד, אפילו בדין שהוא מן התורה. אלא על הדעות המוסכמות לשיטות רוב ככל הפוסקים.
הרב חיים אמסלם שליט"א וכן הרב אליעזר מלמד שליט"א הרחיבו והביאו הוכחות רבות למנהגם של רבים מבתי הדין להקל בגיור, כאשר היתה כמובן, בעת הגיור, קבלת מצוות. ואף שנראה כי אין המתגיירים התכוונו לקיים את כולן.
למעשה, הרב עובדיה יוסף קיבל את הגיורים שנעשו בצה"ל, נגד דעתם של כמה רבנים שתקפוהו על כך שרובם אינם הופכים לשומרי מצוות, קלה כבחמורה.
ואני הקטן מסכים עם שיטת המקילים, כפי שהרחבתי במאמרי "גיור בזמן הזה".
על כן המאמר שכתב הרב מסביר את טעם המקילים, באופן לא מדויק, כי אין זו דעתם.
בברכה ובתודה.
שאול דוד בוצ'קו

הוסף תגובה


Fatal error: Uncaught Error: Call to a member function get_cart() on null in /home/customer/www/zera-israel.org/public_html/wp-content/plugins/wp-flashy-marketing-automation/core/snippets/tracking.php:39 Stack trace: #0 /home/customer/www/zera-israel.org/public_html/wp-includes/class-wp-hook.php(308): flashy_global_category_list('') #1 /home/customer/www/zera-israel.org/public_html/wp-includes/class-wp-hook.php(332): WP_Hook->apply_filters(NULL, Array) #2 /home/customer/www/zera-israel.org/public_html/wp-includes/plugin.php(517): WP_Hook->do_action(Array) #3 /home/customer/www/zera-israel.org/public_html/wp-includes/general-template.php(3065): do_action('wp_footer') #4 /home/customer/www/zera-israel.org/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/theme-builder/views/theme-support-footer.php(11): wp_footer() #5 /home/customer/www/zera-israel.org/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/theme-builder/classes/theme-support.php(115): require('/home/customer/...') #6 /home/customer/www/zera-israel.org/publ in /home/customer/www/zera-israel.org/public_html/wp-content/plugins/wp-flashy-marketing-automation/core/snippets/tracking.php on line 39